Uzávěra ulice Janáčkovy sady se kvůli sněhu odkládá

Kvůli mrazu a sněžení musely být práce na odstranění havárie na tělese kanalizační šachty v ulici Janáčkovy sady odloženy. Původně měly začít 8. února 2021. Místo výkopu tak bude pouze zajištěno a komunikace bude stále, byť s částečným omezením, průjezdná pro autobusy i osobní automobily. Výkopové práce budou zahájeny, jakmile to počasí umožní. O novém termínu uzávěry a o objízdných trasách linek MHD číslo 886601, 886602, 886604 vás budeme včas informovat.