Úřad zavádí nový vyvolávací a rezervační systém

Městský úřad v Novém Jičíně mění vyvolávací systém na odborech dopravy, správních činností a pokladně za modernější a s širší nabídkou služeb pro občany. Jako novinku zavádí rezervační systém. Na chodbách budovy na Divadelní ulici 1, kde se práce provádějí, se také vymění osvětlení za nové úsporné LED trubice a chodby se znovu vymalují. Náklady na zajištění vyššího komfortu pro návštěvníky úřadu dosáhnou 680 tisíc korun.

„Začátkem listopadu se v budově úřadu na Divadelní ulici 1 demontoval stávající vyvolávací systém a instaluje se nový. Jeho součástí jsou už LCD monitory, které umožňují, mimo zobrazení údajů o pořadí klienta a čísle přepážky, informovat i o různých akcích města. Také je zde možné vložit data o aktuálním stavu na přepážkách nebo případných omezeních. Vyvolávací systém již běží ve zkušebním provozu, jen se dodělávají  programové úpravy,“ vysvětlil vedoucí organizačního odboru novojičínské radnice Zdeněk Petroš.

Zcela novou službou bude objednávkový systém, který má být spuštěn během prosince. Občané si prostřednictvím mobilního telefonu nebo webových stránek města budou moci dopředu domluvit schůzku s úředníkem. Lidem, kteří si přijdou vyřizovat řidičské a technické průkazy, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřovat podpisy nebo řešit finanční záležitosti na pokladně, tak odpadne čekání ve frontách a budou si moci lépe organizovat svůj čas.

14.11.2018