Upozornění pro dopravce a řidiče ke změnám právní úpravy taxislužby

Nálepka taxi

Odbor dopravy Městského úřadu v Novém Jičíně informuje zprostředkovatele taxislužby, že od 1. července 2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve které došlo k mnoha změnám týkajících se taxislužby. Jednou z důležitých změn je označení vozidla taxislužby evidenční nálepkou a to do 1. 1. 2021, kdy si každý dopravce musí na dopravním úřadu pro svá evidovaná vozidla taxislužby opatřit evidenční nálepku vozidla taxislužby.

Pokud dopravce nebude mít evidované a označené vozidlo taxislužby evidenční nálepkou, tak dopravní úřad vozidlo vyřadí z evidence vozidel taxislužby a nebude možné jím provozovat taxislužbu. Dopravní úřady provedou kontrolu před vydáním nálepky.
V ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) je uvedeno, že dopravce smí provozovat taxislužbu pouze vozidlem, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby a označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby.
Evidenční nálepku vydává na základě podané žádosti dopravce Městský úřad v Novém Jičíně odbor dopravy, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín , kancelář č. 301.
Poplatek činí 500 Kč za každé evidované vozidlo.
Kontakt: Pavel Žáček, tel. 556 768 350, e-mail: pavel.zacek@novyjicin.cz, nebo Ing. Kateřina Linhartová, tel. 556 768 340, email: katerina.linhartova@novyjicin.cz

Přílohy:
pdf Metodika pro dopravce a řidiče (pdf, 403 KB)
pdf Žádost o zapsání vozidla do evidence vozidel TAXI (pdf, 569 KB)