Upozornění na stavbu parkoviště

Vážení občané,

v těchto dnech začaly v ulici Dlouhá, za domy číslo 8 až 14, přípravné práce na výstavbě nových parkovacích míst, která by měla začít počátkem dubna. Aby byl zajištěn přístup na staveniště, manipulační prostor pro techniku a materiál, bude nutné některá stávající parkovací místa dočasně uvolnit k těmto účelům. Omezení rozsahu parkování v dané lokalitě by mělo trvat tři měsíce, kdy bude stavba nového parkoviště dokončena.

Zájmem města je, aby byl počet parkovacích stání vyčleněný pro účel stavby co nejnižší. Děkujeme Vám za pochopení a toleranci krátkodobého snížení komfortu bydlení. Naším jistě společným cílem bude vznik 71 nových parkovacích míst a výsadba 18 nových stromů.

Odbor rozvoje a investic