Ukončení odběru pneumatik ve sběrných dvorech

Nová odpadová legislativa účinná od ledna roku 2021 zahrnuje nejen nový zákon o odpadech, ale také zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. Zákon řeší povinnosti výrobců a kolektivních systémů, které sdružují výrobce baterií, elektrozařízení a pneumatik a rovněž oblast nakládání s vozidly s ukončenou životností (autovraky).

Podmínky zpětného odběru pneumatik jsou upraveny v § 97 zákona č. 542/2020 Sb.

Pneumatiky s ukončenou životností by měly směřovat do míst zpětného odběru (místo povinně zřízené výrobcem). Za tímto účelem spotřebitel platí při koupi nové pneumatiky tzv. recyklační příspěvek, tedy částku, která slouží k financování zpětného odběru. S vybranými penězi nakládají kolektivní systémy nebo výrobci. Tedy spotřebitel už za sběr a recyklaci pneumatiky zaplatil při nákupu pneumatiky. Tyto peníze byly zaslány příslušnému systému k plnění povinností zpětného odběru a využití pneumatik a měly by být na danou věc uplatněny.

Výrobce pneumatik (resp. kolektivní systém) je, dle § 97, odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb., povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr odpadních pneumatik od konečného uživatele, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr.

Konečný uživatel, tedy občan, má nárok bezplatně odevzdat pneumatiky s ukončenou životností právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které pneumatiky uvádí na trh v České republice, na příslušné místo zpětného odběru.

Seznam povinných osob tzn. výrobců a dovozců pneumatik je uveden na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf. Naleznete na nich název každé povinné osoby, IČO, evidenční číslo nebo informaci, že povinnost plní prostřednictvím kolektivního systému.

Zde je odkaz na mapu sběrným míst zřizovaných kolektivním systémem ELTMA:

https://www.eltma.cz/sberna-mista#map

 

Markéta Servátková
odbor životního prostředí