Ukončení činnosti povodňové komise

Vážení občané,

hladiny toků klesají a starosta Nového Jičína v sobotu 29. dubna 2017 v 10:50 hodin ukončil činnost povodňové komise. Zároveň přestala být funkční krizová telefonní linka.

Při řešení mimořádné povodňové situace se využívalo, a velmi pomohly, informací z protipovodňového varovného systému, který město pořídilo asi před třemi lety. Na opatřeních proti hrozící povodni pracovalo pět desítek lidí, členové povodňové komise, strážníci, pracovníci úřadu a technických služeb. V terénu bylo 11 osobních vozů, dvě nákladní auta a nakladač. Mezi občany nejvíce ohrožených částí bylo rozvezeno 9 kubíků písku v pytlích, které slouží jako protipovodňové zábrany.

Ještě v sobotu dopoledne pracovníci povodňové komise provedli monitoring terénu. Pracovníci technických služeb musejí vyčistit komunikace zanesené bahnem, kanály a propustky. Správci toků budou vyzváni, aby z koryt říček odstranili naplavené kmeny stromů a další zábrany. Zároveň bude úředníky mimo běžný termín provedena tzv. povodňová prohlídka a občané budou opětovně upozorněni, aby u břehů toků neskladovali dřevo a další materiál.