Topit lze i mimo otopné období, musí se však podat žádost

V minulých chladných dnech se občané dotazovali na zdejším bytovém odboru, zda je možné topit i mimo otopné období, které upravuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č.194/2007 Sb. Tato vyhláška stanovuje, že otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dále říká, že dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

S provozovatelem tepelného hospodářství v Novém Jičíně se lze dohodnout na dodávkách tepelné energie i mimo tato kritéria uvedená ve vyhlášce. Teplo lze tedy dodávat celoročně. Podmínkou je, aby žádost o spuštění dodávky tepla podala oprávněná osoba, která může jednat za subjekt, a to skrze zákaznickou linku: info@veoliaenergie.cz