Technické služby investují do obnovy strojového zařízení

Technické služby města Nový Jičín také v letošním roce obnovují své strojové vybavení. Zakoupily dva automobily pro svoz odpadu a malotraktor na zimní údržbu komunikací. V součtu dala příspěvková organizace města do vozového parku téměř 12 milionů korun. Další peníze, přibližně 18 milionů korun, plynou z rozpočtu města na sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálních odpadů. Každý občan zaplatí za tuto službu už šestým rokem 552 korun, skutečné náklady se ale pohybují kolem 850 korun na osobu. A rozdíl hradí město.

Obměna techniky pro zajišťování odpadového hospodářství byla nutná. Nejstarší svozové auto slouží už 11 let. Nové vozy pojmou více odpadu, jsou bezpečnější a umožní vysypat i dvě popelnice najednou. Mohou vyprazdňovat i kontejnery.

„Na počátku roku jsme pořídili vozidlo na svoz bioodpadu, papíru a plastů. Stálo 5,4 milionu korun a více než milion korun pokryla dotace z  ministerstva životního prostředí. Nyní jsme za 5,5 milionu korun zakoupili vůz na svoz běžného komunálního odpadu a čekáme na dodávku malotraktoru, který bude mít radlici k odhrnování sněhu a posypové zařízení. Za ten zaplatíme necelý milion korun,“ řekl ředitel Technických služeb města Nový Jičín Václav Bukovský.

07.08.2018