Tašky na tříděný odpad

Tašky na tříděný odpad, které jsme poskytli občanům, jsou již rozebrány a nemáme je dále k dispozici.

Děkujeme za zájem občanů Nového Jičína o třídění odpadů

Ing. Markéta Servátková
odbor životního prostředí