Svoz vánočních stromků

Svoz vánočních stromků bude probíhat v pondělí, středu a pátek od 4.1 do 15. 1. 2021. Shromažďujte je volně (bez obalů, provázků) v okolí nádob na komunální odpad, tak aby byly přístupné pro svozovou techniku a nebránily provozu po místních komunikacích. Stromky prosím nevkládejte do svozových nádob.