Svoz komunálních odpadů v období vánočních svátků

Upozorňujeme občany, že svoz směsného komunálního odpadu (popelnic a kontejnerů) bude v období vánočních svátků probíhat dle svozového plánu. Změny jsou však vyhrazeny. V případě, že nádoba nebude ve svozový den vyvezena, je třeba ponechat ji na místě do vyprázdnění. Rovněž svoz separovaného odpadu bude probíhat standardně. Pouze v případě odvozu žlutých pytlů s PET lahvemi z místních částí, dojde k posunu o jeden týden, tj. svozovým dnem bude pátek 4. 1. 2019.