Svoz odpadu a provoz separačních dvorů o vánočních svátcích a likvidace vánočních stromků

Svoz odpadu a provoz separačních dvorů o vánočních svátcích

Svoz směsného i separovaného odpadu o vánočních svátcích bude probíhat dle harmonogramu svozu beze změn. Separační dvůr na ulici Propojovací bude v sobotu 24.12. (Štědrý den) uzavřen. V pondělí 26.12. budou uzavřeny oba separační dvory (Palackého i Propojovací).

Likvidace vánočních stromků

Tak jako každoročně mohou občané města a místních částí odkládat vánoční stromky určené k likvidaci ke kontejnerovým stáním.