Stavba psího útulku byla zastavena

Stavba psího útulku v Novém Jičíně byla zastavena. Krajská pobočka Státní veterinární správy totiž zaslala novojičínské radnici upozornění, že kvůli střelnici na sousedním pozemku společnosti VOP CZ nedá kladné stanovisko k jeho kolaudaci. Místostarosta města Václav Dobrozemský nyní jedná se stavební firmou o podmínkách ukončení smlouvy a vypořádání nároků za předčasné ukončení díla.

„Rada města 18. 12. 2018 původně potvrdila pokračování stavby. Když však těsně po novém roce přišlo vyjádření krajské veterinární správy, že hlukem ze střelnice by docházelo k týrání zvířat a proto nevydá kladné stanovisko ke kolaudaci, nebyla jiná cesta, než se stavbu pokusit zastavit. Samotného mě to mrzí, stavbu jsme podporovali, ale provoz útulku by bez kolaudace nebylo možné ani zahájit a městu by tak vznikla ještě větší škoda,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka. O tom, že areál budoucího psího útulku sousedí se střelnicí firmy VOP CZ, se městský úřad dozvěděl čtyři dny po zahájení prací na jeho výstavbě.

„Přestože se v rámci stavebního řízení k záměru vyjadřovaly všechny dotčené orgány státní správy, nebyla informace o tom, že se v blízkosti plánovaného útulku nachází střelnice VOP CZ,“ doplnil místostarosta Václav Dobrozemský, který nyní dojednává se stavební firmou ukončení smlouvy na zhotovení zakázky.

„Musí se vyčíslit náklady, které byly dosud na stavbu vynaloženy. Předběžně to vypadá, že byla prostavěna částka kolem dvou milionů korun. Majitel firmy také musí staveniště zajistit proti úrazům. Dohodu o ukončení smlouvy a vypořádání nároků by mělo schválit zastupitelstvo města na svém zasedání 4. března. O využití pozemku jsme zatím nejednali a ani nehledáme jiné místo pro výstavbu útulku. To již město udělalo v minulosti a zjistilo se, že žádná další vhodná lokalita není,“ pokračoval Dobrozemský.

O zatoulané nebo opuštěné psy se ale město postará. Až do roku 2027 má smlouvu s Kopřivnicí, která Novému Jičínu poskytuje kotce ve svém útulku a péči o zvířata. Roční náklady činí asi 280 tisíc korun.

18.02.2018