Stanovení úředních hodin

Od 19.04.2021 jsou úřední hodiny Městského úřadu Nový Jičín v běžném režimu bez omezení.

Pondělí 8 – 11 hodin, 12 – 17 hodin
Úterý 8 – 11 hodin, 12 – 14 hodin
Středa 8 – 11 hodin, 12 – 17 hodin
Čtvrtek 8 – 11 hodin, 12 – 14 hodin
Pátek 8 – 11 hodin (pouze podatelna)

Městský úřad vyzývá občany, aby i přes výše uvedenou osobní možnost dostavení se na úřad, zvážili, zda je nutné jej osobně navštívit. Stále je možné většinu záležitostí vyřídit prostřednictvím elektronické komunikace, a to

  • telefonicky – kompletní telefonní seznam je na stránkách města
  • prostřednictvím e-mailu na konkrétní pracoviště,
  • případně prostřednictvím datové schránky ywmb4nc.

Vstup do budov úřadu a pohyb v nich je možný za předpokladu dodržování hygienických režimových opatřeních spočívajících v používáním desinfekce (k dispozici je u vchodů do budov), zdravotnických roušek nebo respirátorů a dodržováním rozestupů.

Případné změny v dostupnosti konkrétních pracovišť vyplývajících z aktuálních protiepidemických opatřeních najdete na webu města www.novyjicin.cz.

 

V Novém Jičíně 16.04.2021

Mgr. Josef Solanský
tajemník úřadu