Slavnostní vyhodnocení Ekosoutěže ve sběru starých a nepotřebných domácích elektrospotřebičů

V úterý 7. června proběhlo v kině Květen slavnostní vyhlášení výsledků Ekosoutěže, ve které třídy novojičínských základních škol soutěžily ve zpětném sběru nefunkčních elektrospotřebičů. Žáci mohli od března do května 2022 nosit malé nefunkční elektrospotřebiče, jako jsou vysavače, žehličky, rychlovarné konvice, fény a jiné, a to buď na sběrná místa ve škole nebo přímo do sběrného dvora, kde byly připsány vybrané škole a třídě.

MŠ a ZŠ Jubilejní vybrala 1 828 nefunkčních elektrospotřebičů. Na prvním místě se umístila 4. A s počtem 307 kusů, na druhém místě třída 2. A, a na třetím místě třída 5. B.

Na ZŠ Komenského 68 zvítězila třída 8. A s celkovým počtem 195 kusů elektrospotřebičů, druhé místo získala třída 2. A, a třetí místo třída 7. B.

Na ZŠ Tyršova se vítěznou třídou stala třída 3. B, druhá se umístila třída 6. B, a na třetím místě skončila třída MB.

ZŠ Dlouhá společně se ZŠ Komenského 66 byly ohodnoceny speciální cenou díky počtu elektrospotřebičů, které se jednotlivým třídám podařilo vybrat. Třída 5. C vybrala 980 nefunkčních elektrospotřebičů, třída 6. C vybrala 997 nefunkčních elektrospotřebičů, a neuvěřitelných 1 104 kusů vybrala třída 2. C.

V počtu vybraných kusů na jednotlivou třídu se však stali rekordmani na ZŠ Komenského 66. Všechny 3 vítězné třídy prolomily hranici 1 000 kusů. S počtem 1 082 kusů získala první místo třída 4. B, 1 047 třída 5. A, a na třetím místě s počtem kusů 1 033 se umístila třída 2. A.

Tři nejúspěšnější třídy každé školy získaly peněžní poukaz v hodnotě:

  • 1. místo – 3. 000 Kč
  • 2. místo – 2. 000 Kč
  • 3. místo – 1. 000 Kč

Místostarosta Ondřej Syrovátka žákům poděkoval za jejich snažení a dodal, že „ElektroOskar, kterého město Nový Jičín pravidelně vyhrává za největší počet vybraných elektrospotřebičů v celém kraji, patří městu i jejich zásluhou“.

Projekt organizují město Nový Jičín, odbor životního prostředí, SVČ Fokus Nový Jičín, p. o., MKS Nový Jičín a Technické služby města Nový Jičín, p. o.