Slavnost Nového Jičína připomene vznik Československa

V pátek 7. a v sobotu 8. září proběhne v Novém Jičíně už pětadvacátá Slavnost města. Je věnována 100. výročí vzniku Československa. Součástí programu budou, kromě výstav, koncertů, her a soutěží, i tradiční kostýmované průvody. Radnice proto zajistila v budově kina dočasnou půjčovnu dobových oděvů. Pro děti do 15 lety byla vyhlášena soutěž o nejefektnější doma vyrobený historický kostým. Letos budou do místních částí vypraveny mimořádné spoje městské hromadné dopravy.

„Naše slavnost je výjimečná tím, že se na její organizaci z velké části podílejí sami občané města. Školy a školky, spolky a organizace. Dlouho dopředu připravují výstavy, cvičí divadelní, hudební i taneční vystoupení, vymýšlejí hry, workshopy a soutěže, aby v den slavnosti svůj program předvedli návštěvníkům akce,“ řekla ředitelka Městského kulturního střediska Nový Jičín Iva Pollaková.

Základním tématem celého dvoudenního programu je vznik samostatného státu Čechů a Slováků, připomene i 460. výročí městských šenkovních domů a věhlasné novojičínské výtvarné umělce – Antona Bergera, Eduarda Veitha či Franze Barwiga. Městský jarmark, expozice, výstavy a programy budou stylizovány do období 20. a 30. let minulého století.

Jednotlivá vystoupení a akce budou probíhat po celém městě. Ve středisku volného času Fokus bude připraven festival deskových her, park Žerotínského zámku se promění ve vojenský tábor a rakousko-uherskou četnickou pátrací stanici, na parkovišti u tržnice budou vystavena historická vozidla. V kině Květen se budou promítat dokumenty, ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupí Kühnův dětský sbor. V návštěvnickém centru budou organizovány tvořivé dílny a vstup do všech expozic bude bezplatný.

V rámci Dnů evropského kulturního dědictví budou v sobotu otevřeny i některé historické objekty. Radnice, Stará pošta, bašta měšťanského opevnění, Žerotínský zámek, Laudonův dům, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel Nejsvětější Trojice. Veřejnost může využít komentovaných vyjížděk městem historickým autobusem.

Hlavní program poběží na dvou pódiích na Masarykově náměstí. „Na pátek 7. září jsme připravili koncerty Jaroslava Uhlíře a kapely Diva Baara. V sobotu vystoupí Melody Gentlemen, skupina Divokej Bill a závěrečný koncert bude pařit slovenské kapele Smola a Hrušky,“ dodala Pollaková.

30.08.2018