Školáci prezentovali svou činnost i plány do budoucna

Školáci, kteří spolu tvoří Zastupitelstvo dětí a mládeže Nový Jičín, představili svou činnost a své plány na radnici. Jedenáctičlenná skupinka mladých lidí pracuje pod Střediskem volného času Fokus a jsou v ní zastoupeny základní a střední školy ve městě. Proto nejen za sebe, ale i za své spolužáky se mladí zastupitelé členů vedení radnice ptali na nejzásadnější investice z rozpočtu města, na osud Hückelových vil, kamenného divadla, ale třeba také na možnosti brigád pro studenty či jejich účasti v odborných komisích.

„Z fungování zastupitelstva dětí a mládeže jsem potěšen. Práce, kterou žáci a studenti odvádějí na školách je záslužná, ale největší hodnotu vidím v tom, že jsou schopni udělat něco pro druhé. Pro kamarády, pro seniory a další veřejnost. A ještě u toho dokážou sjednocovat generace,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký a doplnil ho místostarosta Ondřej Syrovátka: „Pomoci nemocné spolužačce nebo zorganizovat akci, na kterou přijde tisíc lidí jako například CoffeeCake festival, to jsou skutky, které by nedokázali ani všichni dospělí. Ten dětský elán a nadšení jsou obdivuhodné.“

Členové zastupitelstva dětí a mládeže prostřednictvím samospráv na jednotlivých školách připravují akce pro své kamarády, ale také zprostředkovávají dialog mezi žáky a pedagogy. Řeší na školách problémy s obědy, pořádají soutěže a hry, ptají se spolužáků, co by chtěli změnit. Na Základní škole Komenského 66 žákovská samospráva zorganizovala sběr kaštanů a papíru a výtěžek darovala nemocné spolužačce. Na středních školách pomohla propagovat potravinovou sbírku, budoucí zdravotníci spolupracují se záchrannými složkami jako figuranti.

Na některé aktivity získalo Zastupitelstvo dětí a mládeže Nový Jičín dotaci z projektu Mládež v kraji, který je financován z prostředků ministerstva školství a z města Nový Jičín. V letošním roce by mladí zastupitelé chtěli připravit food festival zaměřený na kávu a dezerty. „Navštívili bychom i domy pro seniory a tím umožnili i lidem, kteří se nemohou akce zúčastnit, aby si mohli popovídat u kávy a zákusku,“ řekla předsedkyně Zastupitelstva dětí a mládeže Nový Jičín Kristýna Vodáková.

06.02.2019