Sídliště s centrem města spojily cyklopruhy

V Novém Jičíně vznikly další pruhy pro cyklisty, a to na Palackého ulici. Cyklisté z místní části Loučka a sídliště Máj se tak snáze a bezpečněji dostanou do centra města, k autobusovému a vlakovému nádraží nebo do práce. Vybudování trasy pro jízdní kola v délce téměř 1,5 kilometru stálo 2,7 milionu korun, přes půl milionu korun uhradil příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Pruhy pro cyklisty vedou od křižovatky Palackého ulice s komunikacemi Jičínská, B. Martinů a Dlouhá až ke kruhovému objezdu, na kterém se Palackého ulice spojuje s ulicemi Přemyslovců a Sokolovská. „V některých úsecích se musela stávající komunikace rozšířit, aby měla na šířku minimálně 9 metrů,“ uvedla Michaela Mrklovská z odboru majetku, rozvoje a investic. Palackého ulice patří mezi nejfrekventovanější ve městě. Podle sčítání, které proběhlo v roce 2014, ji v určitých úsecích a za příznivého počasí využívá až 500 cyklistů denně.

V cyklopruzích se mohou pohybovat lidé na kolech, na koloběžkách či na kolečkových bruslích, pro chodce určeny nejsou „Motoristé nemohou v cyklopruhu zatavit. Smějí přes něj přejíždět pouze v případě, že vjíždějí na Palackého ulici nebo z ní odbočují na jinou komunikaci,“ vysvětlil ředitel městské policie Jiří Klein. V místech, kde Palackého ulice nešla rozšířit, je cyklokoridor vyznačený piktogramy. Pravidla pro pohyb v cyklopruzích a cyklokoridorech jsou zveřejněna na Facebooku města a městské policie. Strážníci ještě připravují natočení instruktážního videa.

 

18.8.2017