Revize údajů katastru nemovitostí

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, oznamuje, že v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, bude v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí obce Nový Jičín provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize potrvá v období od 1.4.2021 přibližně do 31.3.2022. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, jak to vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, zápisy v záznamu pro další řízení, hranice katastrálního území, zhušťovací body, podrobné polohové a výškové bodové pole, další prvky polohopisu katastrální mapy a místní názvy a pomístní jména. Více informací zde:pdf Oznámení (pdf, 188 KB)