„Řemeslo má zlaté dno“ – přehlídka technických profesí

Pod záštitou Úřadu práce ČR – kontaktního pracoviště Nový Jičín a kontaktního pracoviště Kopřivnice, pořádají Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p. o. a Střední odborná škola technická a zemědělská, Nový Jičín, p. o. a za podpory dalších partnerů

ve středu 5. října a ve čtvrtek 6. října 2022 od 9:00 do 16:00 h

ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o.

PŘEHLÍDKU TECHNICKÝCH PROFESÍ

 s názvem „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“.

Součástí přehlídky je i prezentace významných strojírenských a stavebních firem našeho okresu, v nichž mohou dnešní žáci základních škol najít své budoucí uplatnění. Žáci si tak mají možnost vytvořit představu o podstatě jednotlivých profesí ještě před volbou svého budoucího profesního směrování.

Akce je určena také pro rodiče žáků i širokou veřejnost a navazuje na úspěšný 14. ročník, pořádaný v říjnu 2021.

Loňský ročník přehlídky Řemeslo má zlaté dno byl pro mladé návštěvníky atraktivnější než kdy dřív, a to díky rozsáhlé interaktivní expozici Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Nováčkem byla prezentace FabLab Experience z Brna, realizovaná ve spolupráci s Vysokým učením technickým Brno, která se pro velký úspěch přijede prezentovat také v letošním roce.

Jako doprovodná akce přehlídky proběhne i tzv. „kulatý stůl“, jehož účelem bude diskuze o spolupráci mezi zástupci vystavujících firem, řediteli a výchovnými poradci základních škol, odbornými pracovníky úřadů práce, zástupci vystavujících vysokých škol a zástupci pořádajících středních odborných škol.