QR kódy na kontejnerech a popelnicích

Bílými samolepkami s QR kódem jsou v našem městě nově označovány nádoby na směsný komunální odpad. Důvodem je nutnost kontroly, související s trendem postupného snižování množství směsného odpadu ve prospěch toho tříděného. Radnice proto letos zavádí systém evidence nádob a množství odpadů.
Každá nádoba na směsný komunální odpad v Novém Jičíně a jeho místních částech bude do konce května označena QR kódy. Systém bude evidovat objem nádoby, její umístění, naplněnost i skutečnou průměrnou hmotnost odpadu. Při označování proběhne také kontrola nádob přidělených k jednotlivým nemovitostem. Podle pravidel schválených Radou města připadne jedna popelnice o objemu 110 litrů na 5 osob trvale přihlášených na dané adrese, kontejner o objemu 1 100 litrů bude určen pro 23 až 46 lidí. Výjimku lze udělit jen v ojedinělých případech.
Pokud nádoba nebude do konce května QR kódem označena, je nutno bezodkladně kontaktovat pracovníky odboru životního prostředí. Dojde-li k překročení uvedeného limitu, bude nutno požádat o přidělení kódu s patřičným zdůvodněním viz doc ZadostQR (doc, 30 KB) . Městský úřad následně žádost posoudí, v případě kladného vyřízení, zašle QR kód na adresu žadatele. Apelujeme na občany, aby si QR kódy zkontrolovali, neboť pouze označené nádoby budou vyváženy. Další informace poskytne Marta Kiššová, kancelář č. 306, tel. 556 768 365, e-mail mkissova@novyjicin-town.cz.