V srpnu již s QR kódy na popelnicích

Jak jsme již opakovaně informovali, začínáme s QR kódy. Na popelnicích a kontejnerech byly umístěny bílé nálepky s adresou a druhem nádoby. Počínaje srpnem budou Technické služby vyvážet pouze nádoby takto označené.

Pro malé připomenutí k novince. Systém zavedený městem bude evidovat objem nádoby a adresu umístění nádoby. Dojede k evidenci skutečné průměrné hmotnosti odpadu a naplněnosti v každé obsloužené nádobě daného svozu.

Pokud se na nádobě patřící k nemovitosti taková lepka nenachází, je třeba obratem kontaktovat pracovníky odboru životního prostředí. Dle pravidel platí, že pro 5 trvale přihlášených osob na adrese je přidělena 1 popelnice o objemu 110 l, v případě kontejneru o objemu 1 100 platí 23 – 46 osob na 1 nádobu. Pokud nádoba nebyla označena z důvodu překročení uvedeného limitu, nebylo požádáno o výjimku a nádoba byla přidělena Technickými službami, pak takové nádoby budou  stahovány. Lze informovat i vedoucího střediska odpadů pana Petra Slotíka (tel. 556/764 835, e-mail: odpady@snj.cz), který může odvoz nádob řešit individuálně.

Další informace budou poskytnuty na Městském úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí, (kancelář č.306, kontaktní osoba  Mgr. Marta Kiššová, tel.:556 768 365, e-mail: mkissova@novyjicin-town.cz. Pro výjimku lze použít ZadostQR.