Pronájem bytu o velikosti 3 + 1, ul. Jičínská 275

Nabídkové řízení č. 423: Záměr pronájmu bytu č. 14 o velikosti 3 + 1, na ul. Jičínská 275

pdf NŘ 423 (pdf, 707 KB) pdf ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (pdf, 391 KB) pdf POTVRZENÍ PŘÍJMU na NŘ (pdf, 98 KB) pdf Zproštění mlčenlivosti NŘ (pdf, 214 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Jičínská 275/275
Číslo bytu: 14
Velikostní kategorie: 3 + 1
Celková podlahová výměra: 75,51 m2
Nadzemní podlaží: 3. nadzemní podlaží
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
7.911 Kč
Termín prohlídky bytu: 17.08.2022 v 15:30 hodin
Termín pro podání nabídky: 04.08.2022 – 29.08.2022
Bytový technik: Jan Biskup (tel.: 556 768 379)
Uzávěrka nabídkového řízení: 29.08.2022 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Iveta Palátová (tel.: 556 768 371)

 

Informace budou dne 04.08.2022 zveřejněny na elektronické úřední desce.