Pronájem bytu o velikosti 3 + 1, Bulharská 7

Nabídkové řízení č. 402: Záměr pronájmu bytu č.  10, o velikosti 3 + 1, na ul. Bulharská 7

pdf NŘ 402 (pdf, 706 KB) pdf ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (pdf, 391 KB) pdf POTVRZENÍ PŘÍJMU na NŘ (pdf, 98 KB) pdf Zproštění mlčenlivosti NŘ (pdf, 214 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Bulharská 742/7
Číslo bytu: 10
Velikostní kategorie: 3 + 1
Celková podlahová výměra: 57,92 m2
Nadzemní podlaží: 4. nadzemní podlaží
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
6.142 Kč
Termín prohlídky bytu: 24.11.2021 v 15:00 hodin
Termín pro podání nabídky: 12.11.2021 – 01.12.2021
Bytový technik: Martina Najvarová (tel.: 556 768 379)
Uzávěrka nabídkového řízení: 01.12.2021 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Iveta Palátová (tel.: 556 768 371)

 

Informace budou dne 12.11.2021 zveřejněny na elektronické úřední desce.