Pronájem bytu o velikosti 2 + 1, ul. Na Lani 212

Nabídkové řízení č. 409: Záměr pronájmu bytu č. 4 o velikosti 2 + 1, na ul. Na Lani 212

pdf NŘ 409 (pdf, 706 KB) pdf ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (pdf, 391 KB) pdf POTVRZENÍ PŘÍJMU na NŘ (pdf, 98 KB) pdf Zproštění mlčenlivosti NŘ (pdf, 214 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Na Lani 212/212
Číslo bytu: 4
Velikostní kategorie: 2 + 1
Celková podlahová výměra: 42,99 m2
Nadzemní podlaží: 2. nadzemní podlaží
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
4.649 Kč
Termín prohlídky bytu: 26.01.2022 v 15:00 hodin
Termín pro podání nabídky: 11.01.2022 – 31.01.2022
Bytový technik: Marek Pavelka (tel.: 556 768 378)
Uzávěrka nabídkového řízení: 31.01.2022 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Iveta Palátová (tel.: 556 768 371)

 

Informace budou dne 11.01.2022 zveřejněny na elektronické úřední desce.