Pronájem bytu o velikosti 2 + 1, ul. Masarykovo nám. 41/25

Nabídkové řízení č. 429: Záměr pronájmu bytu č. 1 o velikosti 2 + 1, na ul. Masarykovo nám. 25

pdf NŘ 429 (pdf, 710 KB) pdf ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (pdf, 391 KB) pdf POTVRZENÍ PŘÍJMU na NŘ (pdf, 98 KB) pdf Zproštění mlčenlivosti NŘ (pdf, 214 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Masarykovo nám. 25
Číslo bytu: 2
Velikostní kategorie: 2 + 1
Celková podlahová výměra: 87,84 m2
Nadzemní podlaží: 2. nadzemní podlaží
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
9.584 Kč
Termín prohlídky bytu: 21.09.2022 v 16:00 hodin
Termín pro podání nabídky: 09.09.2022 – 03.10.2022
Bytový technik: Věra Honešová (tel.: 556 768 377)
Uzávěrka nabídkového řízení: 03.10.2022 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Iveta Palátová (tel.: 556 768 371)

 

Informace budou dne 12.09.2022 zveřejněny na elektronické úřední desce.