Pronájem bytu o velikosti 2 + 1, ul. Luční 3

Nabídkové řízení č. 424: Záměr pronájmu bytu č. 23 o velikosti 2 + 1, na ul. Luční 3

pdf NŘ 424 (pdf, 707 KB) pdf ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (pdf, 391 KB) pdf POTVRZENÍ PŘÍJMU na NŘ (pdf, 98 KB) pdf Zproštění mlčenlivosti NŘ (pdf, 214 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Luční 3
Číslo bytu: 23
Velikostní kategorie: 2 + 1
Celková podlahová výměra: 52,23 m2
Nadzemní podlaží: 7. nadzemní podlaží
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
5.573 Kč
Termín prohlídky bytu: 22.08.2022 v 15:30 hodin
Termín pro podání nabídky: 09.08.2022 – 29.08.2022
Bytový technik: Monika Bartoňová (tel.: 556 768 373)
Uzávěrka nabídkového řízení: 29.08.2022 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Iveta Palátová (tel.: 556 768 371)

 

Informace budou dne 08.08.2022 zveřejněny na elektronické úřední desce.