Pronájem bytu o velikosti 2 + 1, ul. Bulharská 11

Nabídkové řízení č. 425: Záměr pronájmu bytu č. 8 o velikosti 2 + 1, na ul. Bulharská 11

pdf NŘ 425 (pdf, 711 KB) pdf ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (pdf, 391 KB) pdf POTVRZENÍ PŘÍJMU na NŘ (pdf, 98 KB) pdf Zproštění mlčenlivosti NŘ (pdf, 214 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Bulharská 11
Číslo bytu: 8
Velikostní kategorie: 2 + 1
Celková podlahová výměra: 58,20 m2
Nadzemní podlaží: 3. nadzemní podlaží
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
6.170 Kč
Termín prohlídky bytu: 22.08.2022 v 16:00 hodin
Termín pro podání nabídky: 09.08.2022 – 29.08.2022
Bytový technik: Monika Bartoňová (tel.: 556 768 373)
Uzávěrka nabídkového řízení: 29.08.2022 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Iveta Palátová (tel.: 556 768 371)

 

Informace budou dne 08.08.2022 zveřejněny na elektronické úřední desce.