Pronájem bytu o velikosti 1 + 1, ul. Trlicova 10

Nabídkové řízení č. 418: Záměr pronájmu bytu č. 17 velikosti 1 + 1, na ul. Trlicova 10

pdf NŘ 418 (pdf, 706 KB) pdf ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (pdf, 391 KB) pdf POTVRZENÍ PŘÍJMU na NŘ (pdf, 98 KB) pdf Zproštění mlčenlivosti NŘ (pdf, 214 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Trlicova 1783/10
Číslo bytu: 17
Velikostní kategorie: 1 + 1
Celková podlahová výměra: 39,82 m2
Nadzemní podlaží: 2. nadzemní podlaží
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
4.322 Kč
Termín prohlídky bytu: 18.05.2022 v 15:00 hodin
Termín pro podání nabídky: 06.05.2022 – 06.06.2022
Bytový technik: Marek Pavelka (tel.: 556 768 378)
Uzávěrka nabídkového řízení: 06.06.2022 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Iveta Palátová (tel.: 556 768 371)

 

Informace budou dne 06.05.2022 zveřejněny na elektronické úřední desce.