Pronájem bytu o velikosti 1 + 1, ul. Luční 3

Nabídkové řízení č. 420: Záměr pronájmu bytu č. 8 velikosti 1 + 1, na ul. Luční 3

pdf NŘ 420 (pdf, 706 KB) pdf ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (pdf, 391 KB) pdf POTVRZENÍ PŘÍJMU na NŘ (pdf, 98 KB) pdf Zproštění mlčenlivosti NŘ (pdf, 214 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Luční 1799/3
Číslo bytu: 8
Velikostní kategorie: 1 + 1
Celková podlahová výměra: 40,65 m2
Nadzemní podlaží: 3. nadzemní podlaží
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
4.4052 Kč
Termín prohlídky bytu: 16.05.2022 v 15:00 hodin
Termín pro podání nabídky: 06.05.2022 – 06.06.2022
Bytový technik: Marek Pavelka (tel.: 556 768 378)
Uzávěrka nabídkového řízení: 06.06.2022 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Iveta Palátová (tel.: 556 768 371)

 

Informace budou dne 06.05.2022 zveřejněny na elektronické úřední desce.