Pronájem bytu o velikosti 1 + 1, Luční 4

Nabídkové řízení č. 389: Záměr pronájmu bytu č. 15 o velikosti 1 + 1, na ul. Luční 1825/4

pdf NŘ 389 (pdf, 706 KB) pdf ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (pdf, 391 KB) pdf POTVRZENÍ PŘÍJMU na NŘ (pdf, 98 KB) pdf Zproštění mlčenlivosti NŘ (pdf, 214 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Luční 1825/4
Číslo bytu: 15
Velikostní kategorie: 1 + 1
Celková podlahová výměra: 39,16 m2
Nadzemní podlaží: 5. nadzemní podlaží
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
2.569 Kč, tj. koeficient K = 1,6
Termín prohlídky bytu: 21.06.2021 v 15:30 hodin
Termín pro podání nabídky: 11.06.2021 – 28.06.2021
Bytový technik: Monika Bartoňová (tel.: 556 768 373)
Uzávěrka nabídkového řízení: 28.06.2021 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Iveta Palátová (tel.: 556 768 371)

 

Informace budou dne 11.06.2021 zveřejněny na elektronické úřední desce.