Pronájem bytu č. 11 o velikosti 2 + 1, ul. Bulharská 7

Nabídkové řízení č. 442: Záměr pronájmu bytu č. 11 o velikosti 2 + 1, na ul. Bulharská 742/7

pdf NŘ 442 (pdf, 711 KB) pdf ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (pdf, 391 KB) pdf POTVRZENÍ PŘÍJMU na NŘ (pdf, 98 KB) pdf Zproštění mlčenlivosti NŘ (pdf, 214 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Bulharská 742/7
Číslo bytu: 11
Velikostní kategorie: 2 + 1
Celková podlahová výměra: 59,26 m2
Nadzemní podlaží: 4. nadzemní podlaží
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
6.286 Kč
Termín prohlídky bytu: 08.02.2023 v 16:00 hodin
Termín pro podání nabídky: 12.01.2023 – 13.02.2023
Bytový technik: Jan Biskup (tel.: 556 768 379)
Uzávěrka nabídkového řízení: 13.02.2023 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Iveta Palátová (tel.: 556 768 371)

 

Informace budou dne 12.01.2023 zveřejněny na elektronické úřední desce.