Pronájem bytu 3 + 1, Jičínská 275

Nabídkové řízení č. 374: Záměr pronájmu bytu č. 16 o velikosti 3 + 1, na ul. Jičínská 275

pdf NŘ 374 (pdf, 73 KB) pdf ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (pdf, 391 KB) pdf POTVRZENÍ PŘÍJMU na NŘ (pdf, 98 KB) pdf Zproštění mlčenlivosti NŘ (pdf, 214 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Jičínská 275/275
Číslo bytu: 16
Velikostní kategorie: 3 + 1
Celková podlahová výměra: 75,51 m2
Nadzemní podlaží: 5.
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
4.229 Kč, tj. koeficient K = 1,4
Termín prohlídky bytu: 27.05.2020
Termín pro podání nabídky: 15.05.2020 – 01.06.2020
Bytový technik: Jana Křenková (tel.: 556 768 373)
Uzávěrka nabídkového řízení: 01.06.2020 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Lucie Tomášková (tel.: 556 768 393)

 

 

Informace budou dne 15.05.2020 zveřejněny na elektronické úřední desce.