Pronájem bytu 3 + 1, Jičínská 275

Nabídkové řízení č. 364: Záměr pronájmu bytu č. 60 o velikosti 3 + 1, na ul. Jičínská 275,

pdf NŘ 364, Jičínská 275, č. b. 60 (pdf, 314 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Jičínská 275/275
Číslo bytu: 60
Velikostní kategorie: 3 + 1
Celková podlahová výměra: 75,51 m2
Nadzemní podlaží: 12.
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
4.229 Kč, tj. koeficient K = 1,4
Termín prohlídky bytu: 20.01.2020 v 15:30 hod.
Termín pro podání nabídky: 10.01.2020 – 27.01.2020
Bytový technik: Jana Křenková (tel.: 556 768 373)
Uzávěrka nabídkového řízení: 27.01.2020 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Alena Zapalačová (tel.: 556 768 371)

 

Informace budou dne 10.01.2020 zveřejněny na elektronické úřední desce.