Pronájem bytu 2 +1, Dobrovského 2

Nabídkové řízení č. 369: Záměr pronájmu bytu č. 4 o velikosti 2 + 1, na ul. Dobrovského 2,

pdf NR_369 (pdf, 307 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Dobrovského 39/2
Číslo bytu: 4
Velikostní kategorie: 2 + 1
Celková podlahová výměra: 72,40 m2
Nadzemní podlaží: 3.
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
4.634 Kč, tj. koeficient K = 1,6
Termín prohlídky bytu: 26.02.2020 v 15:30 hod.
Termín pro podání nabídky: 14.02.2020 – 02.03.2020
Bytový technik: Miroslava Saksová (tel.: 556 768 377)
Uzávěrka nabídkového řízení: 02.03.2020 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Lucie Tomášková (tel.: 556 768 393)

 

Informace budou dne 14.02.2020 zveřejněny na elektronické úřední desce.