Pronájem bytu 1 + 1, Luční 4

Nabídkové řízení č. 368: Záměr pronájmu bytu č. 23 o velikosti 1 + 1, na ul. Luční 4,

pdf NR_368 (pdf, 307 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Luční 1825/4
Číslo bytu: 23
Velikostní kategorie: 1 + 1
Celková podlahová výměra: 39,16 m2
Nadzemní podlaží: 7.
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
2.506 Kč, tj. koeficient K = 1,6
Termín prohlídky bytu: 24.02.2020 v 15:45 hod.
Termín pro podání nabídky: 14.02.2020 – 02.03.2020
Bytový technik: Monika Bartoňová (tel.: 556 768 373)
Uzávěrka nabídkového řízení: 02.03.2020 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Lucie Tomášková (tel.: 556 768 393)

 

 

Informace budou dne 14.02.2020 zveřejněny na elektronické úřední desce.