Pronájem bytu 1 + 1, Luční 3

Nabídkové řízení č. 363: Záměr pronájmu bytu č. 16 o velikosti 1 + 1, na ul. Luční 3,

pdf NŘ 363, Luční 3, č. b. 16 (pdf, 315 KB)
Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.: Luční 1799/3
Číslo bytu: 16
Velikostní kategorie: 1 + 1
Celková podlahová výměra: 40,65 m2
Nadzemní podlaží: 5.
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
2.602 Kč, tj. koeficient K = 1,6
Termín prohlídky bytu: 15.01.2020 v 15:30 hod.
Termín pro podání nabídky: 10.01.2020 – 27.01.2020
Bytový technik: Monika Bartoňová (tel.: 556 768 373)
Uzávěrka nabídkového řízení: 27.01.2020 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá: Alena Zapalačová (tel.: 556 768 371)

 

Informace budou dne 10.01.2020 zveřejněny na elektronické úřední desce.