Projekt nákup vozidel na alternativní pohony – elektromobil

Město Nový Jičín se úspěšně zapojilo do výzvy Státního fondu životního prostředí ČR na předkládání žádostí o poskytnutí podpory alternativních způsobů dopravy, kterou prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí.

Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Předmětem podpory je nákup či pronájem nových vozidel na alternativní pohony (CNG, plug-in hybrid, hybrid, elektromobil).

Město Nový Jičín v rámci uvedené výzvy pořídí 1 elektromobil a 1 vozidlo s pohonem CNG, které nahradí starší služební vozidla, jejichž technický stav byl již nevyhovující. Pro nabíjení elektromobilu bude pořízen smart wallbox (chytrá dobíjecí stanice).

elektromobil elektromobil elektromobil

„Elektromobil bude využíván především na cesty po městě a okolí, kde se jeho ekonomická i ekologická úspora díky častému zastavování a rozjíždění projeví nejvíce. S dojezdem kolem 250 km jej však můžeme použít i na delší cesty, například na jednání do krajského města a zpět,“ vysvětlil místostarosta města Ondřej Syrovátka. „Vozidlo na CNG neboli zemní plyn bude díky čím dál hustší síti stanic na čerpání této pohonné hmoty dojet v podstatě kamkoliv. Pro případ, že by zemní plyn nebyl k dispozici, obsahuje navíc i nádrž na benzín. Náklady na provoz tohoto auta jsou asi o třetinu nižší než náklady na provoz auta s benzinovým pohonem. Kromě životního prostředí tak nákupem obou automobilů šetříme i finanční prostředky města,“ doplnil Syrovátka.

V uplynulých dnech bylo dodavatelem předáno první z vozidel (elektromobil), který bude sloužit pro zajištění výkonu státní správy a samosprávy na území ORP Nový Jičín. Dotace na elektromobil bude činit max. 40 % celkových způsobilých výdajů a dotace na smart wallbox bude činit max. 20 tisíc Kč. Náklady na provoz vozidel na alternativní paliva jsou výrazně nižší nežli náklady na provoz vozidel na tradiční paliva, což přinese významnou úsporu nákladů na provoz služebních vozidel města.

Realizaci projektu zajišťoval odbor rozvoje a investic a odbor organizační.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Státní fond životního prostředí České republiky