Připomenutí termínu platby za komunální odpad

Městský úřad v Novém Jičíně, odbor finanční, upozorňuje občany, kteří doposud neuhradili místní poplatek za “komunální odpad” pro rok 2020, aby tak učinili nejpozději do 31.10.2020.