Prevence distančně

Distanční výuka NJV pátek 13. listopadu 2020 byla realizována na Novojičínsku první přednáška s preventivním tématem formou distanční výuky. Téměř tři desítky studentů prvního ročníku novojičínského gymnázia získaly v průběhu této přednášky informace k rizikům návykových látek, nebezpečí drog, ale i související trestní odpovědnosti při nakládání, držení, přechovávání či manipulaci s drogou. Novojičínské gymnázium tak jako první v Moravskoslezském kraji využilo tuto možnost preventivních aktivit distančním způsobem. Netradiční forma online preventivní přednášky byla zvolena v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci a uskutečněna i díky vstřícnosti metodiků prevence a vedení Gymnázia Nový Jičín.

Policistka moravskoslezského oddělení prevence studentům přiblížila též konkrétní situace, které policisté při prověřování či vyšetřování v praxi řeší. I při tomto nestandardním způsobu realizace online preventivních aktivit nescházela prezentace, doprovázena komentářem. Policistka objasnila konkrétní kazuistiky, zodpověděla dotazy posluchačů. Nutno dodat, že novojičínští studenti se aktivně zapojovali do diskuse v průběhu přednášky a jejich právní vědomí je výjimečné. Závěrem přednášky studenti zhlédli obrazový spot. Vzhledem k fatálním následkům, které může užití omamných a psychotropních látek zapříčinit, vznikla i informační kampaň moravskoslezské policie „Bereš? Zemřeš!!“, více o projektu https://www.policie.cz/clanek/beres-zemres.aspx.

Novojičínské gymnázium plánuje i příští přednášku k této problematice pro další studenty. Následující preventivní aktivity jsou připravovány na Bruntálsku. Pedagogům lze připomenout, že požadavky k preventivním aktivitám distanční formou mohou směřovat na email krpt.prevence@pcr.cz, detailně viz https://www.policie.cz/clanek/preventivni-aktivity-distancni-formou.aspx.

 

S ohledem na situaci jsou realizovány i některé další preventivní aktivity distančně, více např. v odkazech

https://www.policie.cz/clanek/preventivni-aktivity-distancni-formou.aspx

https://www.policie.cz/clanek/prevence-pro-nejmensi-pokracuje.aspx

https://www.policie.cz/clanek/prevence-pro-nejmensi-deti.aspx