erb

Představení projektu Volbiště

Dovolujeme si oslovit občany ve snaze zvýšit zájem o politické dění, přispět k aktivizaci občanů a zlepšit povědomí o problematice voleb do zastupitelských orgánů České republiky. Uplatnění občanského práva volit je nedílnou součástí demokratické společnosti. V posledních letech však nejsou mnohé volební hlasy naplněny v důsledku složitější orientace v nepřehledném množství informací, které často bývají neúplné a zavádějící.

volbiste.cz

V této souvislosti bychom Vám rádi představil projekt Volbiště, který představuje představuje moderní koncept virtuálního volebního klání bez upřednostňování jakékoli politické síly v České republice. Jedná se o unikátní platformu poskytující bezprecedentně rozsáhlý a detailní soubor informací, které se týkají široké škály společenských a politických témat. Volbiště je inspirováno modelem volebních kalkulaček, posouvá však srovnání politických subjektů na vyšší úroveň.

Prostřednictvím jednotlivých tematických okruhů jsou na Volbišti prezentovány názory, stanoviska a řešení politických stran působících v českém politickém prostředí. Zároveň se Volbiště stává místem, jež přináší ucelený přehled nezbytných, doplňujících a vysvětlujících informací, které voličům napomáhají k poznání jejich volebních preferencí a výslednému volebnímu rozhodnutí. Volbiště tvoří skupina analytiků s různými politickými přesvědčeními a s mezioborovým přesahem mimo jiné do oblasti politických a sociálních věd, mezinárodních vztahů a ekonomie. Ti si zakládají na své nezávislosti na politických subjektech a státních institucích, na dotačním financování a na financování konkrétními podnikatelskými subjekty.