Pracovníci, kteří se starají o zeleň ve městě, mají nové šatny a sociální zařízení

Pracovníci střediska veřejné zeleně Technických služeb Nový Jičín mají nové zázemí ke své práci. V nově pořízeném objektu, který se skládá ze čtyř unimobuněk, budou šatny, sklad materiálu, kancelář, toalety a sprcha. Tato montovaná stavba nahradila starou dřevěnou halu, do které se ukládal materiál a technika. Pořízení nového montovaného objektu, vybudování základů a napojení na veškeré sítě přišlo město na 1,3 milionu korun.

„Nové unimobuňky zajistí standardní pracovní podmínky pro zaměstnance. Postupně se snažíme celý areál veřejné zeleně na Palackého ulici revitalizovat. V letošním roce zpracováváme projektovou dokumentaci na vybudování nových prostor pro techniku, uložení materiálu a strojního příslušenství. Součástí této projektové dokumentace bude i zprůjezdnění zdejšího sběrného dvora. K realizaci záměrů by mělo dojít v příštím roce,“ řekl ředitel Technických služeb města Nový Jičín Pavel Tichý.

Původně chtělo město vybudovat nové zázemí pro zaměstnance rozšířením stávající zděné budovy. „Zamýšlená nástavba by však byla podstatně dražší. Počítalo se s šesti miliony korun. Nám se tímto řešením podařilo v městském rozpočtu ušetřit téměř pět milionů korun,“ doplnil starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

Technické služby Nový Jičín jsou příspěvkovou organizací města. Pracovníci střediska veřejné zeleně pečují o výsadbu a údržbu stromů, keřů, květinových záhonů a travnatých ploch ve městě. Také mají na starosti velikonoční a vánoční výzdobu náměstí. V jejich náplni je i sběr bioodpadu a další povinnosti. Na tomto středisku pracuje 21 lidí.

07.10.2020