Ukončení svozu BRO – pondělí 26.11.

Poslední svoz biologicky rozložitelných odpadů je naplánován na pondělí 26.11. Původní termín 28.11. byl ze strany společnosti ASOMPO mírně upraven. Následně po tomto termínu dojde k postupnému stahování nádob z jednotlivých stanovišť. Po odstranění kontejnerů nebude již možno odpady na místa ukládat. I nadále lze bezplatně odevzdávat BRO ve sběrných dvorech na ulici Palackého a Propojovací. Předpokládaný termín opětovného zahájení svozů – duben 2019.