Poslední svoz biologicky rozložitelného odpadu

Upozorňujeme občany, že svoz biologicky rozložitelných odpadů z hnědých kontejnerů bude letos ukončen v pátek 25. listopadu. Následně budou nádoby ze stanovišť odvezeny, vyčištěny a případně opraveny na další sezónu 2023, která bude zahájena v měsíci dubnu. Přesný termín bude s předstihem zveřejněn.