Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Zveřejňujeme porovnání kalkulace cen vodného a stočného za loňský rok s dosaženou skutečností, viz příloha níže (nebo Úřední deska).

Přílohy:
pdf Porovnání 2020 Nový Jičín (pdf, 1 MB)