Poplatek za odpady zůstává stejný už sedmým rokem

Lidé v Novém Jičíně zaplatí i v příštím roce za komunální odpad 552 korun. Rozhodnutím zastupitelů tak zůstává částka za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stejná už sedmým rokem. Poplatek za osobu na celý rok musí občané uhradit do 30. června 2019. Platbu lze provést bezhotovostním převodem na účet města nebo v hotovosti na pokladně úřadu na Divadelní ulici 1.

Sazba místního poplatku za komunální odpad se mimo jiné stanovuje z nákladů obce na uvedenou činnost v předešlém roce. „Město Nový Jičín vynaložilo v roce 2017 za odpady téměř 21 milionů korun. Z toho přibližně 8,5 milionu korun šlo na pravidelný svoz odpadu z popelnic a kontejnerů,“ vysvětlila Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí. Při počtu 24 102 poplatníků tak vychází na jednoho občana 855 korun. „Rozdíl pokrývá město ze svého rozpočtu,“ doplnil místostarosta Václav Dobrozemský.

Poplatek za komunální odpad platí každá osoba, která má hlášený trvalý pobyt v Novém Jičíně včetně cizinců, kteří zde pobývají déle než tři měsíce.  A občané, kteří mají na území města rekreační stavbu, byt či dům, ve kterých není nikdo přihlášen k bydlení. „Od roku 2012 platí poplatek i ti, kteří mají nahlášen pobyt na úřední adrese, tedy na radnici. Od úhrady za komunální odpad jsou osvobozeni pouze lidé, kteří pobývají déle než půl roku v zahraničí, klienti chráněného bydlení, dětských domovů a domovů pro seniory,“ upozornila Ivana Langerová z finančního odboru.

Město Nový Jičín eviduje k 30. listopadu 2018 více než čtyři tisíce dlužníků. Dlužná částka se blíží k devíti milionům korun. Neplatičům hrozí k běžné výši poplatku za odpad ještě sankce v trojnásobné výši dané částky.

18.12.2018