Poplatek za odpady zůstává stejný jako vloni

V Novém Jičíně zůstává roční poplatek za komunální odpad ve stejné výši. Za sběr, přepravu, třídění a odstraňování odpadů zaplatí každý občan 600 korun. Pro děti do jednoho roku věku je tato služba zdarma. Poplatek je nutné uhradit jednorázově, a to do 30. června 2021. Platbu lze provést bezhotovostním převodem na účet města, číslo účtu: 19-326801/0100. Na pokladně úřadu na Divadelní ulici 1 je možné platit hotovostí nebo platební kartou.

„Při bezhotovostní platbě je nutné uvést správný, už dříve přiřazený, variabilní symbol, na jehož základě bude platba řádně identifikována. Variabilní symbol lze zjistit na internetové adrese: https://www.novyjicin.cz/poplatky/,“ uvedla Ivana Langerová z finančního odboru novojičínské radnice.

Sazba místního poplatku za komunální odpad se mimo jiné stanovuje z nákladů obce na uvedenou činnost v předešlém roce. „Město Nový Jičín v roce 2020 vynaložilo za odpady téměř 24 milionů korun. Z této částky šlo necelých 8 milionů korun na pravidelný svoz odpadu z popelnic a kontejnerů. Z hlediska odpadového hospodářství byl loňský rok nestandardní. Například lidem v karanténě kvůli Covidu bylo doporučeno, aby netřídili využitelné složky odpadu. Občané byli více doma, uklízeli a tím se zvětšilo i množství velkoobjemového odpadu, “ vysvětlila Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí.

18.01.2021