Podpora revitalizace bytových domů na ulicích Zborovská a Na Lani

Výsledkem úspěšného zapojení Města Nový Jičín do příslušné výzvy Ministerstva pro místní rozvoj na předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Energetické úspory v bytových domech je schválení finanční podpory na realizaci projektů revitalizace bytových domů Zborovská 11 a Na Lani 212. Na přípravě realizace projektů společně pracují odbor rozvoje a investic a odbor bytový.

Cílem projektů je snížení energetické náročnosti budov pomocí aplikace kontaktního zateplovacího systému. V souvislosti se zateplením nastane finanční úspora za odběr tepelné energie, snížení emisí, změna akumulačních vlastností budov, zhodnocení objektů, zvýšení komfortu bydlení a vylepšení vizuálního vzhledu objektů.

Realizace projektů se připravuje na rok 2021 a navazuje na strategický plán rozvoje města  – prioritní oblast č. 3 – udržitelně se rozvíjející město – aktivita 3.4.2 – snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města.

Předpokládané náklady na realizaci jsou u bytového domu Zborovská 11 vyčísleny na 14,3 mil. Kč a u bytového domu Na Lani 212 na 8,6 mil. Kč. Max. možná výše podpory je 42 % z celkových způsobilých výdajů projektů.

Zborovská 11


Na Lani 212