Poděkování všem dárcům

Rodinné centrum Mozaika ve spolupráci s odborem sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín připravilo akci pod názvem ,,Vánoční překvapení“ pro děti, které zdejší oddělení sociálně-právní ochrany dětí vede jako ohrožené a zároveň pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Díky této akci bylo obdarováno celkem 37 dětí ve věku od 6 měsíců do 14 let.
Všem dárcům velice děkujeme!

Mgr. Richard Pešat, vedoucí oddělení SPOD