Poděkování občanům za třídění využitelných složek komunálního odpadu

V našem městě občané vytřídili za loňský rok krásných 4 451 tun využitelných složek komunálního (plast, papír, sklo, kovy, textil, olej a biologicky rozložitelný odpad). Veškerý odpad, který skončí v kontejnerech a popelnicích na směsný komunální odpad, putuje na skládku. A proto děkujeme všem občanům, kteří se podílí na třídění a pomáhají tak eliminovat rychlost narůstání skládek.

Snažíme se občanům třídění odpadu usnadňovat jak rozšiřováním sítě barevných kontejnerů tak i například rozdáváním již dobře známých tašek na třídění odpadu. Od roku 2012 bylo bezplatně rozdáno téměř 13.000 barevných sad. Tyto sady pro třídění odpadu poskytujeme také letos. Výdej začal v květnu letošního roku a po pěti týdnech zbývá přibližně 500 sad k výdeji občanům. A proto neváhejte a vyzvedněte si tašky také do své domácnosti ve vestibulu radnice na Masarykovo nám. 1/1.

Tento rok byl také spuštěn pilotní projekt pro sběr gastro-odpadu.     I v tomto případě občané ukázali úžasnou chuť podílet se na třídění a rozšiřování možnosti třídění dalších složek komunálního odpadu. Po městě bylo rozmístěno celkem 40 speciálních hnědých nádob. Za první 3 měsíce projektu se podařilo nasbírat 11 tun tohoto druhu odpadu. Nový Jičín je v porovnání s jinými městy statisticky na předních místech naplněnosti jednotlivých nádob při zavedení projektu.

Děkujeme za zájem občanů Nového Jičína o třídění odpadů.

 

Ing. Markéta Servátková
odbor životního prostředí