Platnost řidičáků a technických prohlídek prodloužena o 10 měsíců

Od 6. března 2021 začne platit evropské nařízení (tzv. Omnibus II), kterým se o 10 měsíců prodlužuje doba platnosti řidičských nebo profesních průkazů, technických prohlídek a kontrol tachografů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Nařízení má pomoci ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických opatření proti Covidu 19.

V případě potřeby lze řidičský průkaz stále vyměnit či absolvovat kontrolu technického stavu v STK. Úřady či servisy uzavřeny nejsou. Mapa obcí s rozšířenou působností a seznam stanic STK je k dispozici na webu ministerstva dopravy.

Nařízení Omnibus II prodlužuje platnost i u těch řidičských průkazů a profesních způsobilostí řidiče, kterým už jednou prodloužena byla. Omnibus II navazuje na loňský Omnibus I, který se v souvislosti s první vlnou pandemie COVID-19 týkal období od 1. února do 31. srpna 2020. Doklady již jednou prodloužené se i nyní mohou znovu prodloužit, a to buď do 1. července 2021 nebo o 6 měsíců, pokud prodloužená platnost vyprší po datu 1. července 2021.  Více informací najdete na stránkách Ministerstva dopravy: https://www.mdcr.cz